Enquête Wijkcentrum Benoordenhout

Geef uw mening over het Benoordenhuis in Benoordenhout!


U kunt deze enquête nog invullen tot en met vrijdag 5 juni 2020.

Invullen kost ongeveer 5 minuten tijd en uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

Start de enquête

Meer informatie

Over

Over deze enquête

Het bestuur van de wijkvereniging Benoordenhout wil graag van u weten wat u van het huidige wijkcentrum vindt en wat uw wensen en of verwachtingen van een wijkcentrum zijn.

Het bestuur wil dit onderzoeken omdat het open houden van het huidige wijkcentrum veel tijd, geld en energie kost en ze graag willen weten of het huidige gebruik voldoet aan de wensen die er zijn.

Doelgroep

Voor wie is deze vragenlijst?

Deze vragenlijst is bedoeld voor alle mensen die wonen in het Benoordenhout (wel of geen lid van de wijkvereniging) en voor mensen die nu gebruik maken van het Benoordenhuis.

Wie

Wie voert dit onderzoek uit?

Deze enquête wordt uitgevoerd door de Wijkvereniging Benoordenhout.

Wijkcentrum

Het Benoordenhuis

Het wijkcentrum ‘Benoordenhuis’ is al sinds 1982 in gebruik en is gevestigd aan de Bisschopstraat (nabij de Hoytemastraat). Het wijkcentrum bestaat uit een klein zaal (met bar en leestafel) en een grote ruimte (voor maximaal 50 personen).

De grote zaal wordt vooral gebruikt door besloten verenigingen (zoals de bridgeclub) en voor incidentele verhuur bijvoorbeeld aan de gemeente voor het organiseren van informatiebijeenkomsten.

De klein zaal is toegankelijk als er activiteiten plaatsvinden (in de grote zaal) en sinds begin dit jaar op dinsdagochtend voor een inloopochtend over welzijnsactiviteiten voor ouderen en voor algemene vragen aan de gemeente over woon- en leefomgeving.

Vanwege de Corona-crisis is het Benoordenhuis momenteel tot nadere orde gesloten.

Eigendom en exploitatie

Het Benoordenhuis is eigendom van de gemeente en de wijkvereniging huurt het pand. De exploitatie van het Benoordenhuis wordt geregeld door en voor wijkgenoten. Die doen dat nagenoeg allemaal op vrijwillige basis. De inkomsten uit het Benoordenhuis dekken net de kosten (mede dankzij de inzet van alle vrijwilligers en bestuursleden).

Tijd

Hoeveel tijd kost de enquête?

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5 minuten van uw tijd. U kunt op elk gewenst stoppen met deze enquête.

Vertrouwelijkheid

Wat gebeurt er met mijn antwoorden?

Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en worden beveiligd opgeslagen. Alle data wordt verwerkt binnen Nederland, conform de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De resultaten van dit onderzoek worden na afloop gepubliceerd in het wijkblad.

In deze enquête wordt de mogelijkheid geboden om uw contactgegevens achter te laten. Uw contactgegevens worden gescheiden van de antwoorden die u geeft en worden vertrouwelijk behandeld.